Podrobnosti o společnosti Viessmann a právní informace

Vydavatel: 

Fri-Service Czech s.r.o.
Pobočka Praha
Logistický areál P3 park, Hala F
F.V. Veselého
193 00 Praha
Česká republika

+420 702 056 815
E-Mail: hotline@friservice.cz

Rejstříkový soud: 
VAT-ID: CZ29363756

Webové stránky Viessmann byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto společnost Viessmann nemůže zaručit, že uvedené informace jsou bez chyb a nepřesností. Společnost Viessmann vylučuje veškerou odpovědnost za ztráty, které mohou být přímým nebo nepřímým důsledkem používání těchto webových stránek, pokud tyto ztráty nejsou přímým důsledkem úmyslného nebo nedbalostního jednání společnosti Viessmann.

Společnost Viessmann si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah svých webových stránek.

Společnost Viessmann neodpovídá za strategii ochrany osobních údajů ani za obsah webových stránek, na které odkazují webové stránky společnosti Viessmann.