ECO design a energetické značení vstoupí v platnost v březnu 2021

12. 01. 2021

ECO designové nařízení pro chladicí spotřebiče určené pro přímý prodej

Směrnice ECO o designu je určena pro chladicí spotřebiče určené pro přímý prodej, prezentaci potravin a dalšího zboží v maloobchodu, např. v supermarketech. Směrnice se vztahuje pouze na nově vyrobené chladicí boxy - na chladicí systémy, stojany a kondenzační jednotky se vztahují jiné předpisy. Spotřebiče napájené z jiných zdrojů energie než z elektřiny a potravinářských chladicích spotřebičů se nepovažují za chladničky určené pro přímý prodej. Tato směrnice nezahrnuje ani chladicí boxy.

Předpisy se vztahují na následující chladicí zařízení (vzdálená a zásuvková zařízení) vlastní výroby a výroby třetích stran (OEM):

  • chladicí regály (mrazničky nebo chladničky) v supermarketech
  • chladiče nápojů
  • zmrzlinové mrazničky
  • mrazničky pro prodej zmrzliny
  • chlazené automaty

Cílem směrnice o designu ECO je vést výrobce k tomu, aby začali navrhovat výrobky se sníženou spotřebou energie, a tím také snižovat negativní dopady těchto výrobků na životní prostředí po celou dobu jejich životnosti.

'ECO design' znamená, že se bude více zaměřovat na spotřebu energie životního cyklu a další environmentální aspekty během fáze návrhu, než budou výrobky vyrobeny a uvedeny na trh.

Směrnice ECO o designu je doplněna směrnicí o energetických štítcích.

Směrnice o energetickém štítkování

Směrnice o energetických štítcích vyžaduje, aby byl k výrobku připojen energetický štítek. Štítek pomáhá koncovým uživatelům snáze vybírat energeticky účinné výrobky. Požadavky na energetické štítky budou na nově vyrobené zařízení platit od 1. března 2021. Poskytuje jasné a snadno srozumitelné informace o energetické účinnosti produktu a klasifikuje produkty podle úrovně jejich účinnosti (od A do G). Štítek musí být připevněn ke každému produktu. Očekává se, že energeticky nejúčinnější výrobky budou ve třídě C nebo D.

ECO design and Energy Efficiency Index

Index energetické účinnosti (EEI) pro každou jednotku v databázi Eprel

Dodavatelé musí zadat informace o produktu do databáze Eprel. Eprel je evropská databáze produktů pro energetické značení a spravuje ji EU. Informace o produktu, které dodavatelé zadali do databáze Eprel, se týkají energetického štítku, technických informací a monitorování souladu.

Index energetické účinnosti (EEI) je definován v klimatické třídě 3 (okolní podmínky + 25 ° C s relativní vlhkostí 60%) pro určité teplotní třídy produktu (M1, M2, H1 nebo H2). Klíčovými parametry výpočtu jsou spotřeba energie a celková výložní plocha (TDA). V praxi to znamená, že větší výložní plocha poskytuje lepší hodnotu EEI. Otevřené skříně však budou mít vyšší EEI než dveřní skříně kvůli výrazně vyšší spotřebě elektřiny.

Je také dobré si uvědomit, že různé typy rozvaděčů mají vlastní výpočetní vzorec, a proto nejsou přímo srovnatelné (např. Chladicí regály vs. celoskleněné mrazničky).


Životní cyklus produktu a dostupnost náhradních dílů

Životní cyklus výrobku je důležitou součástí směrnice ECO o designu. Výrobci musí být připraveni dodat potřebné náhradní díly do 15 dnů od data objednávky.

Informace o náhradních dílech a jejich objednávání musí být k dispozici online pro všechny bez omezení přístupu. Dostupnost náhradních dílů musí být navíc zaručena do 8 let od výroby a dodání posledního chladicího zařízení.

Jak správně číst energetické štítky

Energy labelling

Klikni pro více informacíTopInfo Ecodesign

Chcete vědět více? Prosím kontaktujte nás!