Náš slib k zajišťování kvality

Díky integrovanému systému řízení zajišťujeme dodržování následujících norem na všech místech a u všech našich subjektů zabývajících se chladírenskými řešeními:

 • DIN EN ISO 9001 pro řízení kvality
 • DIN EN ISO 50 001 pro energetický management
 • DIN EN ISO 14 001 pro environmentální management
 • DIN EN ISO 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Myslíme dlouhodobě a chceme být efektivní ve všem, co děláme. Naším obecným cílem je šetřit zdroje a poskytovat našim zákazníkům nejlepší kvalitu a zároveň zajišťovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pracovníků. Proto jsme vytvořili integrovaný systém řízení, který všechny tyto čtyři normy ISO kombinuje.


Seznam zakázaných látek

U všech dodávaných produktů a služeb postupujeme podle platného seznamu zakázaných látek společnosti Viessmann.

Dbáme na to, abychom nespolupracovali s partnery pracujícími se zakázanými látkami, abychom zajistili kvalitu naší společnosti.

Kromě toho jednáme v souladu se směrnicemi RoHS a REACH.

Norma ISO v našich továrnách:

V německém Hofu:

 • DIN EN ISO 9001
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN EN ISO 14001
 • DIN EN ISO 45001

Ve finském Porvoo:

 • DIN EN ISO 9001
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN EN ISO 14001
Viessmann takes care of environment

Jsme rádi, že jsme s vámi v kontaktu!