Lidství a udržitelnost v celém našem dodavatelském řetězci

Sustainability - supplier network

V našich dvou výrobních závodech v Německu a ve Finsku věnujeme zvláštní pozornost spolupráci s dodavateli z okolí a snažíme se podporovat místní ekonomiku, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí.

  • > 90 % dodavatelů z Evropy
  • > 70 % dodavatelů továren ze sousedních zemí
  • < 10 % dodavatelů pochází z mimoevropských zemí

Místní spolupráce nám pomáhá zaručit krátké přepravní trasy, rychlejší dodací lhůty a nižší emise CO2.

Sustainability - supplier management

Dodavatelské audity u každého nového dodavatele

Směrnice naší společnosti zajišťuje, že každý nový dodavatel, se kterým plánujeme spolupracovat, musí vyplnit žádost o informace. Tímto způsobem ověřujeme, zda chování dodavatele odpovídá našim standardům pro lidská práva, pracovní podmínky nebo ochranu životního prostředí, jak jsou definována v našem Kodexu chování.Chcete se dozvědět více o řízení a auditech u našich dodavatelů? Zanechejte nám zde zprávu.