Ekologická a sociální odpovědnost ve společnosti Viessmann Refrigeration Solutions

Jsme rodinná firma. V ní jsou naše kořeny, z ní pocházíme. Proto na sebe bereme odpovědnost pečovat o členy naší rodiny, naše partnery, naše zákazníky, lidi, kteří používají naše výrobky a planetu, která je nám všem domovem. V rámci naší celosvětové rodiny Viessmann všichni pracujeme na naplňování účelů naší společnosti:

Spoluvytvářet životní prostor pro budoucí generace

Jako výrobce chladicích řešení spoluvytváříme bezpečné prostředí pro citlivé zboží, jako jsou potraviny a léky, a umožňujeme činnosti, které pomáhají zajistit pohodu lidí. Naší podporou celého životního cyklu přispíváme k udržitelné budoucnosti a zachování naší planety jako jedna rodina Viessmann.

Přečtěte si více o udržitelnosti skupiny Viessmann zde.

Klikněte pro více podrobností v naší brožuře o udržitelnostiVRS Sustainability EN

Naše klimatické cíle

Jako skupina Viessmann jsme si stanovili vědecky podložené klimatické cíle. K tomu jsme použili dva celosvětově uznávané standardy – protokol o skleníkových plynech a iniciativu Science Based Targets (Vědecké klimatické cíle) – abychom zajistili, že náš proces bude v souladu s vědou o klimatu. V důsledku toho jsme zjistili, že uhlíková stopa společnosti Refrigeration Solutions dnes dosahuje hodnoty 257,6 kt CO2e.

Jak bylo oznámeno v první klimatické zprávě společnosti Viessmann, naším cílem je nyní snížit naše vlastní emise v absolutních hodnotách alespoň o 48 % a naše nepřímé emise vstupů a výstupů alespoň o 55 % (obojí do roku 2030 a ve srovnání s rokem 2019).

VRS Sustainable Footprint

Zveme vás, abyste se podrobněji seznámili s tím, co ve společnosti Viessmann Refrigeration Solutions děláme, abychom naplnili naše cíle a posunuli se směrem k udržitelné budoucnosti.

Zjistěte více

Naše továrny

Zjistěte více

Řízení kvality

Zjistěte, odkud pocházejí naše zdroje

Řízení dodavatelů

Přečtěte si více

Naše řešení

Jak navrhovat efektivní výrobní procesy

Řízení změn

Přečtěte si více

Sociální odpovědnost