Environmentální a společenská odpovědnost

Jako rodinný podnik klademe důraz na odpovědné jednání a dlouhodobou vizi našeho podnikání. Udržitelnost je pevně zakotvena v hlavních zásadách společnosti, jejichž každodenní praxe se zaměřuje na vyvážení ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti v celé organizaci. Naším cílem je uspokojit naše současné potřeby, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat potřeby své.

Přečtěte si více o vnímání udržitelnosti ve Viessmann Group.