Autorská práva

© Viessmann Refrigeration Solutions

Všechna práva vyhrazena. Texty, úryvky textů, grafika a animace jsou chráněny autorským právem. Jakékoli použití těchto údajů vyžaduje předchozí souhlas společnosti Viessmann Refrigeration Solutions GmbH

Všechny ochranné známky na stránkách Viessmann jsou chráněny, pokud není stanoveno jinak.

Webové stránky Viessmann byly vytvořeny s maximální péčí. Přesto společnost Viessmann nemůže zaručit, že uvedené informace jsou bez chyb a nepřesností. Společnost Viessmann vylučuje veškerou odpovědnost za ztráty, které mohou být přímým nebo nepřímým důsledkem používání těchto webových stránek, pokud tyto ztráty nejsou přímým důsledkem úmyslného nebo nedbalostního jednání společnosti Viessmann.

Společnost Viessmann si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah svých webových stránek.

Společnost Viessmann neodpovídá za strategii ochrany údajů ani za obsah webových stránek odkazujících na webové stránky společnosti Viessmann.